Domas

shutterstock_98095046_1420369990792

***

Kad domās mani apciemo,

Tad ērkšķu krūmi liesmo,

Jo Uguns tava būtība –

Tu nespēj savādāk.

Bet savādāk ir vienkāršāk,

Kad doma domu dzen,

Un sākas atkal ikdiena,

Kas drīz taps vakardiena.

Vien tavu domu liesmojums

Ir pāri lidojums

It visām dienas klapatām

Un viltus lamatām.

/Aija Štube/

***

Advertisements

Pagaidi

WP_20150418_003

***

Pagaidi mani mazliet,

Kamēr es dziedinu spārnus,

Kamēr lidojums nešķiet

Prieka un spēka pilns.

*

Pagaidi mani mazliet,

Kamēr sadzīst tās brūces,

Kuras sāp vēl aizvien,

Tadēļ grūtāk ir lidot.

*

Pagaidi mani mazliet –

Arī es tevi gaidīšu,

Tad, kad tev kādudien

Apdzisīs dzīvotgriba.

*

Negaidi mani vien tad,

Ja viena projām dodos,

Un neatgriezties nekad

Tev un citiem solos.

/Aija Štube/

***

Bezgalīga daudzveidība

Bezgalīga daudzveidība

***
Sirds mana liesmo
Gars mans redz
To bālgano gaismu,
Kas pasauli sedz.
*
Prāts mans melo,
Dvēsele kliedz,
Kad pelēkā migla
Brīvi redzēt liedz.
*
Sarkana saule,
Zilgana nakts,
Skan mūzika klusa
Kā reāls fakts.
*
Pasaule virmo
Gluži kā sapnī,
Lidoju Mūžības
Krāsu aplī.
*
Mūzikas skaņas
Manu garu sveic,
Laiku un Telpu
Bezgalība veic.
*
Tālas domas atlidoja,
Mūs ar Laiku savienoja – 
Skrienot tālēs pazudām
Noslēpumu atradām.
/Aija Štube/1985/

***

Lidojums

Image

***

Uz mežiem un pļavām,

Ezeriem, upēm un jūru

Mans sapņu ķermenis lido;

Pār pilsētu celtnēm un Gaismas pili,

Pār civilizēto un snobisko.

Tas nolaižas saulainā pļavā –

Sirds līksmo par dabisko,

Un ziedi birst svētvietā –

Miljoniem krāsainu dzīvību

Uz dabas stīgām spēlē,

Un visam atrodas vieta

Atvērtā dvēselē.

/Aija Štube/

***