Laika mašīna

252234_399710620070238_1263248022_n

***

Uzdāvini man laika mašīnu –

Man vajag nokļūt tur,

Kur likten’s mainīts tika.

Kur jaunus pamatus man lika.

Gudri jūs esat, zinātnieki,

Bet vieduma pietrūkst.

Īpaši, kad prātu aizņem honorāri.

Sirdsapziņa rūgst,

Un beigās saplok.

Kaķis pienu no bļodiņas izlok,

Un ir apmierināts.

Pavisam cits, nekā badā turēts.

Tomēr cilvēkam ir atbildība

Par saviem atklājumiem.

To nesapratīs sabiedrība,

Kas tusē caur pasākumiem –

Lai tikai notiek kaut kas!

Un tieši tāpēc, ka vairums nesaprot,

Jāpaciešas klusējot.

Es pacietīšos ar laika mašīnu.

Arī tas ir liktens, ko lemju es pati,

Un ja tu man dāvāsi laika mašīnu,

Es to aprakšu, līdz laikam, kad sirds

Katram teiks, cik skaisti tā Mīlestībā mirdz.

/Aija Štube/

***

Advertisements

Viss tas pats!

Lapchine Georgi Alexandrovich

***

Simtiem krāsas

Ņirb gar acīm,

Prieka smaids

Tev sejā mirdz.

Ieskatoties

Sirdī savā –

Tur ir

Viss tas pats!

/Aija Štube/

***

Vārdi

164940_441662905920990_1316160807_n

***

Sakiet vien sakiet

Vārdus ļaunos –

Tos, kas dvēselei

Nomirt liek,

Jo vārdi ir ierocis

Visu varošs,

Tādēļ, ja saki – 

Padomā – ko,

Padomā – kāpēc,

Padomā – kā.

*

Reiz drauga vārdi

Sirdi akmenī pārvērta

Tikai ar vārdiem vien…

Tad kāds to atdzīvināja

Ne vārda neteikdams – 

Ar Mīlestību vien.

Jo mīla  ir Spēks,

Kas visu spēj,

Tā jaunas sēklas

Zemē sēj!

/Aija Štube/

***

Tu atnāksi

PENTAX Image

PENTAX Image

***

Tu atnāksi, kad tam pienāks laiks

Ar spieķi vai rožu pušķi.

Tu būsi uzmanīgs un maigs,

Bet nekad netēlosi lišķi.

*

Es gaidīšu visu mūžu,

Bet mūžs šis ir ļoti īss.

Es varu kļūdīties brīžiem,

Bet ilgi šīs kļūdas, šķiet, dzīst…

*

Es eju tev pretī jau sen

Tikai tu to vēl nepamani.

Mani ceļā sirds mana dzen,

Kamēr citai tu dimantus dāvini…

*

Tu jau pie durvīm klauvē,

Bet man šķiet – tas pārdevējs.

Es eju raudzīties pasaulē,

Tu šķiti man savādnieks.

*

Bet pienāks laiks, kad tas notiks

Vētrā vai saulainā dienā.

Pieredzes mums beidzot pietiks,

Lai redzētu īsto Vienā!

/Aija Štube/

***