Tu

OLYMPUS DIGITAL CAMERATu nāci pie manis

Pār dzeltenu pieneņu lauku,

Caur ceriņiem, jasmīniem,

Asterēm, dālijām,

Pa zeltaino lapu takām.

Tagad kaili koku zari

Sniedzas man pretī kā tavas rokas,

Un tavi mati ir balti kā pirmais sniegs.

                                        /Aija Štube/

Skaitīšana

yo2YyiHYEDw

***

Visi cāļi saskaitīti.

Rudenī skaitīsim

Lapu miljardus,

Smaidīsim attēlam peļķē,

Plūksim ziedlapiņas neļķēm..

Tās sajauksies

Ar lapām tikpat koši,

Ka varēsim būt droši – 

Vairākums, nekad 

Tās nesaskaitīs,

Jo tikai daži

Pratuši atrast kodus

Augstākajai Krāsu

Matemātikai.

/Aija Štube/

***

Tveice

Tveice***

Tveice. Nogurums.

Aizveru acis.

Redzu tuksnesi

Bez gala un malas.

Saule mirklī izkaltē

Jāņu vainadziņu.

Mazliet smaržo

Pēc siena.

Tālāk dzen cerība

Ieraudzīt oāzi

Vēl apziņā esot…

Skaista mirāža tālē

Pamodina nogurušo

Cerības staru.

Ieraugu cilvēku baru,

Kas mērķtiecīgi

Dodas uz oāzi…

Varbūt izlikties,

Ka noticu maldiem

Un doties kopā ar pūli?

Svētīgi ir labticīgo maldi..

Tveice. Nogurums.

Atveru acis.

Tuksnesis pazūd

Palieku es

Savā oāzē…

/Aija Štube/

***